Aquesta web utilitza el català com a idioma original i fem ús de google translator per a les altres llengües. És posible que trobeu errors en els noms dels animals i en algunes paraules o frases del text. Per això demano disculpes pels errors de traducció, tasca impossible d’afrontar si no és de manera automática. Gràcies.

Gripau verd, Sapo verde, Green toad

Gripau verd o calàpet, gravat a l'Illa de Mallorca, en una bassa amb unes poques parelles. De fons canta el Sibel·li o Torlit, i també s'escolta un Xot.

Nom científic

Bufotes viridis, Burhinus oedicnemus, Otus scops

Fitxa tècnica

Parella de micròfons Sennheiser 8040 col·locats a la vora de l'aigua